Publiek Food & Drinks

Registreer uw aanwezigheid hier / Register your presence here

Naam / Name

Telefoon / Telephone

and/or E-mail

Tafel / Table

Als u de volgende vragen met 'Ja' kunt beantwoorden bent u van harte welkom
You are welcome if you can answer the following 4 questions with YES

Ja/Yes (click)De afgelopen 24 uur had ik géén van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)
In the last 24 hours i had none of these complaints: a nose cold, a cough, shortness of breath or a fever from 38 degrees
Ja/Yes (click)Mijn gezinsleden en huisgenoten zijn vrij van koorts of benauwdheidsklachten
I don't have roommates with a fever or shortness of breath
Ja/Yes (click)Ik heb in de afgelopen 14 dagen geen COVID-19 gehad (vastgesteld met een PCR-test)
In the past 14 days i didn't have COVID-19 (diagnosed with a PCR-test)
Ja/Yes (click)Ik ben in de afgelopen 14 dagen niet in contact geweest met iemand die is gediagnostiseerd met of symptomen vertoont van COVID-19
I didn't have contact with somebody diagnosed with, or with symptoms of, COVID-19

Uw gegevens worden 2 weken bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek ivm Corona

Your data will be stored 2 weeks for potential source&contact inquiry due to Covid-19